Advertorial

ΝΕΟΛΑΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Αναδεικνύοντας τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων

Τι είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας; Ποιο έργο επιτελεί και πώς διαμορφώνει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική διαδικασία; Η κ. Φωτεινή Μυσιρλή, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων, ο κ. Παύλος Χατιλάρης, Αντιπρόεδρος και η κ. Κυριακή Τσιαντού, Γραμματέας, μιλούν για τη σημασία της συμμετοχής των νέων στην πολιτική διαδικασία, τονίζοντας πως ένας θεσμός όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας μπορεί να αναδειχθεί ως ένας αποτελεσματικός μηχανισμός

Φωτεινή Μυσιρλή
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων

 

Κυρία Μυσιρλή, αρχικά θα ήθελα να μου πείτε τι είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει σε αυτό;

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας είναι ένα πολιτικό όργανο του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο έχει σκοπό να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων στα κοινά. Θα ακούσουμε πολλές φορές τους Δήμους να προτείνουν σχέδια για τη νεολαία… αλλά ποιοι αποφασίζουν να συνεργαστούν μαζί της; Στη Λάρισα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η Δημοτική Αρχή συνεργάζεται με τη νέα γενιά και έχει δημιουργήσει για εκείνη ένα ανεξάρτητο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας διαφέρει σημαντικά από άλλα Συμβούλια και είμαστε εξαιρετικά περήφανοι γι’ αυτήν τη διαφορά. Σε αντίθεση, λοιπόν, με άλλα Συμβούλια που διαθέτουν νέες και νέους πιθανότατα αντλώντας τες/τους από κάποιο Μητρώο Νέων Πολιτών, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων δίνει τη δυνατότητα και σε εκπροσώπους τοπικών φορέων, συλλογικοτήτων, ομάδων, αλλά και παρατάξεων που διαθέτουν νέα άτομα 17-30 χρονών να συμμετέχουν. Κατά τα 2/3 αποτελείται από εκπροσώπους φορέων και κατά το 1/3 αποτελείται από εκπροσώπους νέων πολιτών της πόλης μας των οποίων η επιλογή γίνεται με κλήρωση από το «Μητρώο Νέων Πολιτών». Η διαδικασία της συγκρότησης του Συμβουλίου πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και μάλιστα προσκαλούμε τους συμπολίτες μας που επιθυμούν να γίνουν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας να προχωρήσουν στη δήλωση των φορέων τους (αν ανήκουν σε κάποια συλλογικότητα) ή των στοιχείων τους (στο Μητρώο Νέων Πολιτών), καθώς τον ερχόμενο Νοέμβριο ξεκινάει η τρίτη θητεία του! Φυσικά, αν κάποιος νέος/-α επιθυμεί να εγγραφεί κατά τη διάρκεια της θητείας τον/την υποδεχόμαστε στην οργανωτική μας επιτροπή. Το Συμβούλιό μας είναι πάντα ανοιχτό σε ανθρώπους που επιθυμούν πραγματικά να προσφέρουν στην πόλη τους!

Με ποιον τρόπο λειτουργεί και προς ποια κατεύθυνση;

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας λειτουργεί όπως το κανονικό Δημοτικό Συμβούλιο και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων και το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. Έτσι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νεολαίας χωρίζονται σε επιτροπές, ορίζουν τους συντονιστές και τις συντονίστριες των επιτροπών τους, συζητούν για ζητήματα που σχετίζονται με την πόλη και αποφασίζουν για αυτά στην Ολομέλεια- στην Γενική Συνεδρίαση του Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Η συμμετοχή των φορέων στο Συμβούλιο είναι και αυτή που μας βοηθά να «φεύγουμε» από τις συνεδριάσεις και να κάνουμε συναντήσεις τόσο με υπηρεσίες του Δήμου όσο και με άλλους φορείς ώστε να εξετάσουμε σε βάθος τα προβλήματα, να ζητήσουμε βοήθεια για θέματα που δεν γνωρίζουμε αλλά και να μάθουμε περισσότερα για όσα προσφέρει ο Δήμος μας. Είναι φυσικό ότι δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα, ωστόσο η επικοινωνία και η συνεργασία είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να λύσουμε πολλά προβλήματα και να βελτιώσουμε άλλες δομές. Η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας δίνεται από τα μέλη του. Καμία θητεία δεν θα είναι ίδια με την προηγούμενη και η Ολομέλεια είναι εκείνη που θα καθορίζει τις προτεραιότητές της. Εμείς παραδίδουμε ένα από τα πιο δυνατά Δημοτικά Συμβούλια Νέων/Νεολαίας αυτή τη στιγμή στη χώρα. Έχω εμπιστοσύνη στη Δημοτική Αρχή, στον ίδιο τον θεσμό και στη νέα γενιά της πόλης ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να δώσει τη σωστή κατεύθυνση.

 

Κυριακή Τσιαντού
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων

Ποια είναι η διάρκεια της θητείας του Δημοτικού Συμβούλου Νεολαίας;

Η θητεία ενός Δημοτικού Συμβούλου Νεολαίας διαρκεί δύο χρόνια. Η αρχική διάρκεια της θητείας ήταν ένα έτος, ωστόσο, το Σώμα αποφάσισε ότι το διάστημα αυτό ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο για ένα νέο μέλος ώστε να προσαρμοστεί, να μάθει τις διαδικασίες και να παράξει έργο, επομένως, μέσω Γενικής Συνεδρίασης ψηφίστηκε η επέκταση της διάρκειας από ένα στα δύο έτη. Την απόφαση αυτή ενέκρινε και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Με ποιον τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις;

Η διαδικασία για τη λήψη μιας απόφασης είναι η εξής:
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας συνεδριάζουν σε επιτροπές ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Εκεί γίνεται μια αρχική «ζύμωση» των προτάσεων, όπου τα μέλη των επιτροπών συζητάνε το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης της πρότασης τους. Στη συνέχεια, η ομάδα καταρτίζει την πρόταση-εισήγηση, την οποία παρουσιάζει στο Σώμα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνεδρίασης. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή της ψήφισης, αφού έχει προηγηθεί συζήτηση και εμπλουτισμός της πρότασης και από τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Φυσικά, μπορούν να κατατεθούν προτάσεις από μέλη αυτόνομα ή από πολίτες και, επίσης, με τη διαδικασία της ψήφισης τα μέλη αποφασίζουν για την εφαρμογή της ή όχι. Τέλος, το Προεδρείο έχει τη δυνατότητα να λάβει αποφάσεις και να τις εφαρμόσει σε έκτακτες περιπτώσεις.

 

Φωτεινή Μυσιρλή
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων

&

Παύλος Χατιλάρης
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων

 

Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε να συμμετάσχετε;

Φωτεινή Μυσιρλή:

Από μικρή ηλικία συμμετείχα σε εθελοντικές ομάδες και ήθελα να βοηθώ τους συνανθρώπους μου. Ωστόσο, κάποιες φορές το νεαρό της ηλικίας μου αποτελούσε εμπόδιο για να αναλάβω πρωτοβουλίες τόσο στις ομάδες που συμμετείχα ακόμη και στην εργασία μου. Όταν ενημερώθηκα για τον θεσμό και διάβασα περισσότερα για τη λειτουργία του, θέλησα να μάθω αν πραγματικά σκόπευε να κάνει πράξη όσα υποσχόταν, αν δινόταν φωνή στη νέα γενιά, αν υπήρχε εμπιστοσύνη σε αυτή.
Μετά από δύο χρόνια στο τιμόνι του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, πιστεύω ότι είναι ένας αξιόλογος θεσμός που κάνει πράξη όσα υπόσχεται και έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία δυνατή και πάνω από όλα ανοιχτή ομάδα ενεργών πολιτών στον τόπο μας.

Παύλος Χατιλάρης:

Η αγάπη μου για τα κοινά ξεκίνησε από μικρή ηλικία όταν ξεκίνησα να παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τα θέματα που απασχολούν την πόλη, μέσα από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και από άρθρα στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Η Λάρισα είναι μια μεγάλη πόλη που έχει έντονο το στοιχείο της νεολαίας. Είναι γεγονός, ότι όσο περνάνε τα χρόνια αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι ανάγκες των νέων της και η φωνή τους δεν ακούγεται. Εκτός ότι έχω γνώση των δεδομένων αυτών, είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να προσφέρω, να αφουγκράζομαι τα προβλήματα των ανθρώπων και να αναλαμβάνω πρωτοβουλίες για την επίλυσή τους.
Αυτοί ήταν και οι λόγοι που με ώθησαν να αρπάξω την ευκαιρία και να μπω στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, αλλά με έκαναν επίσης, να αγαπήσω γενικότερα την αυτοδιοίκηση και να θελήσω να αφοσιωθώ σε αυτή και στο άμεσο μέλλον. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας ήταν ακόμη και ένας από τους λόγους που παρέμεινα στη Λάρισα και δεν έφυγα στην Αθήνα. Γιατί εκτός από την Λάρισα, έχω και μια μεγάλη αδυναμία στην Αθήνα..!

 

Ποιες είναι οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της θητείας και ποια η επιδραστικότητα τους;

Παύλος Χατιλάρης:

Μπορώ να πω με συγκίνηση, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας λειτουργεί μόλις 3 χρόνια και αδιαμφισβήτητα έχει παράξει σπουδαίο έργο. Είναι κάτι που έχει αναγνωρισθεί τόσο από όργανα και εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης όπως το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και Βουλευτές, όσο και από οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης και την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», χαρακτηρίζοντας το Συμβούλιο μας ως παραδειγματική αναφορά για το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Όλα αυτά τα 3 χρόνια μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, ότι έχουν πραγματοποιηθεί αξιόλογες δράσεις, σε συνεργασία με μεγάλους φορείς και οργανισμούς της πόλης και της χώρας μας.
Μερικές από αυτές είναι το Φεστιβάλ Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης -ενός θεσμού πλέον για την νεολαία της Λάρισας και όχι μόνο-, κύκλοι ημερίδων με θεματικές την Παιδεία, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, την Νεανική Επιχειρηματικότητα, το Περιβάλλον, την Κλιματική Αλλαγή, την Ισότητα, την Ανεργία, τις Δεξιότητες, την Ενεργό Πολιτειότητα, την Υγεία -σωματική και ψυχική-, συναυλίες, ποδηλατάδες νεολαίας, πολιτιστικούς περιπάτους, επισκέψεις και ενημερώσεις στα σχολεία του Δήμου Λαρισαίων για το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας κ.α.
Η ανταπόκριση των νέων σε όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις μας ήταν πραγματικά εκπληκτική. Αυτό για εμάς ήταν, είναι και θα είναι ο λόγος να συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι το τέλος της θητείας μας.
Αξίζει να πούμε, ότι αυτό το διάστημα τρέχουν δυο πρωτοβουλίες-δράσεις. Η πρώτη είναι η καμπάνια μας για την ευαισθητοποίηση των νέων πολιτών για παροχή φροντίδας στα αδέσποτα ζωάκια τις ημέρες του καύσωνα και γενικότερα του καλοκαιριού. Ακόμη, με μεγάλη μας χαρά πραγματοποιούμε σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Διοίκησης, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης το Πρόγραμμα «Προσομοιώσεις Δημοτικού Συμβουλίου» παρέα με τους μικρούς κατασκηνωτές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων «Κατασκήνωση στην Πόλη». Είναι ευλογία και ευτυχία να συνεργάζεσαι με παιδιά.

Χριστούγεννα 2023
Εξώφυλλο περιοδικού
Διαβάστε τις Θεσσαλικές Επιλογές όπως τυπώνονται
Διαβάστε
ΔΕΗ ΓΑΙΑ
FYLLIANA
mikel
Κονδυλόπουλος
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
cosmos epipla larisa sales epipla prosfores
RE.ARCH
Μονάδα φροντίδας Ηλικιωμένων
adritec europe sa
alkyon hotel skiathos
panagiotopoulos kataskeyastikh larisa
Μαργαρίτης Πρίφτης Φούρλας
the medical project
aimogiagnosi
cps
FIORENTINO
xasampaliotis
ΚΑΨΙΩΧΑΣ
asteras
dalamagas
ground plan
Investa
iakentro exvsvmatikh
KALEMHS
monotech
Plitsi
thessalikes epiloges tilefono diafimisi
kaloghroy
MARIA KOKKA
papatriantafylloy
ΚΛΙΑΦΑ
Prapas
Μαξιμιάδης
koufoma-larisa
Δήμος Λαρισαίων