Advertorial

Nέες τεχνολογίες και καινοτομία στο ΓΝΛ για παροχή υψηλών Υπηρεσιών Υγείας

Από το πρώτο επιχειρησιακό σχέδιο που κατάρτησε η Διοίκηση του ΓΝΛ έγινε ξεκάθαρο ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου μετά την δυσμενή οικονομική συγκυρία απαιτούσε την χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας προκειμένου να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος.
Η δημιουργία συγχρόνων υποδομών, η απόκτηση ηλεκτρονικού και ηλεκτροιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και η αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ήταν τα βασικά εργαλεία. Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα και τις απαραίτητες διοικητικές αλλαγές με την εφαρμογή νέων διαδικασιών, μια σειρά υπηρεσιών εκσυγχρονίστηκαν. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας γίνεται αισθητή σε όλο το νοσοκομείο αλλά κυρίως σε τρία τμήματα με μοναδικές υπηρεσίες.

Γράφει ο Γρηγόρης Βλαχάκης, Διοικητής Γ.Ν. Λάρισας

 

Το Ουρολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Λάρισας

Το Ουρολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Λάρισας εκτελεί όλη τη γκάμα των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων της κλασσικής Ουρολογίας, καθώς και μια σειρά πλήρως εξειδικευμένων μεθόδων και πρακτικών, όπως:
• Ενδοσκοπική αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού με κάθε μέθοδο (διαδερμικά, ουρητηροσκοπικά), με χρήση εύκαμπτων και ημιάκαμπτων εργαλείων και με laserλιθοτριψία.
• Πλήρης διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με νευρολογικά προβλήματα (πχ. κακώσεις νωτιαίου μυελού, πολλαπλή σκλήρυνση, ν. Parkinson) και συμπτώματα από το ουροποιητικό, σε εξειδικευμένο ιατρείο Νευρο-ουρολογίας.
• Διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με χρόνιο πυελικό άλγος (χρόνια φλεγμονώδης νόσος του προστάτη, σύνδρομο επώδυνης ουροδόχου κύστης, διάμεση κυστίτιδα), σε εξειδικευμένο ιατρείο Νευροπαθητικού Πυελικού Πόνου.
• Συμμετοχή ως κύριο και ως συνεργαζόμενο ερευνητικό κέντρο σε θεραπευτικά πρωτόκολλα και διεθνείς δημοσιεύσεις μαζί με Πανεπιστημιακά ιδρύματα εντός και εκτός χώρας.
• Σταθερή παρουσία των μελών της κλινικής σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια ως key-notelecturers.

Το Γαστρεντερολογικό τμήμα του Γ.Ν. Λάρισας

• Μονάδα Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης (ERCP room)
• Λειτουργία Ενδοσκοπικού Υπερήχου πρωτοποριακή για τα δεδομένα της Θεσσαλίας (μοναδική σε όλη την 5η Υ.ΠΕ).
Κεντρικής Μονάδας Υπερήχων Ενδοσκοπικής Γαστρεντερολογικής Χρήσης με video-ενδοσκόπιο υπερήχων ανωτέρου πεπτικού επεμβατικού τύπου linear, με δυνατότητα λήψης βιοψιών (FNA). Ωφελείται ο πληθυσμός ευθύνης του ΓΝΛ (κάτοικοι της Π.Ε. Λάρισας), καθώς παρέχονται ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας με σύγχρονα μηχανήματα χωρίς να αναβάλλονται εξετάσεις ή να παραπέμπονται ασθενείς.

Το Ακτινολογικό τμήμα του Γ.Ν. Λάρισας

Πρωτόκολλο Απεικονιστικού Ελέγχου και
Παρακολούθησης Ασθενών με Αιμοσφαιρινοπάθειες:
Αφορά σε ένα εξειδικευμένο Κέντρο για την απεικονιστική παρακολούθηση και τον έλεγχο των ασθενών με Αιμοσφαιρινοπάθειες (Θαλασσαιμία, Δρεπανοκυτταρική Νόσος, Σπάνιες Αιμοσφαιρινοπάθειες). Ο αριθμός των ασθενών αυτών εκτιμάται περί τα 3.000 – 3.500 άτομα στην χώρα μας. Η υπηρεσία λειτουργεί στο Ακτινολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο». Πρόκειται για μια υπηρεσία μοναδική για δημόσιο νοσοκομείο αναφορικά με την έκταση και την εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών και απευθύνεται σε ασθενείς από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βασικός σκοπός είναι η κλινική εφαρμογή και η έρευνα. Η υπηρεσία περιλαμβάνει:
• Αναίμακτη μέτρηση του φορτίου σιδήρου στα όργανα της κοιλίας και τον μυελό των οστών με ειδική Μαγνητική Τομογραφία (πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία)
• Αναίμακτη μέτρηση του φορτίου σιδήρου στην καρδιά με ειδική Μαγνητική Τομογραφία
• Λεπτομερής έλεγχος των οργάνων της κοιλίας, για αποκλεισμό κακοήθειας (υψηλό ποσοστό ηπατοκυτταρικού καρκίνου στην κατηγορία αυτή)
• Λεπτομερής έλεγχος της λειτουργίας της καρδιάς με ειδική Μαγνητική Τομογραφία – CMR (υψηλό ποσοστό καρδιοπάθειας στην κατηγορία αυτή)
• Έλεγχος της οστεοπόρωσης με μέτρηση της οστικής πυκνότητας (DEXA) (είναι σε πλάνο απόκτησης του μηχανήματος)
• Λεπτομερής έλεγχος της χρόνιας ηπατοπάθειας και της ίνωσης του ήπατος με ειδική τεχνική ελαστογραφίας ήπατος (ειδικό υπερηχογράφημα) (είναι σε πλάνο απόκτησης του μηχανήματος)
• Ειδικό καρδιολογικό Ιατρείο Αιμοσφαιρινοπαθειών που είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο καρδιολογικό υπερηχοτομογράφο και λειτουργεί υπό την ευθύνη της καρδιολογικής κλινικής.

Πρωτόκολλο Απεικονιστικού Ελέγχου με Μαγνητική
Τομογραφία Καρδιάς στον γενικό πληθυσμό:
Πρόκειται για υπηρεσία μοναδική σε δημόσιο νοσοκομείο στην 5η ΥΠΕ.
Αφορά σε πιλοτικό πρόγραμμα διενέργειας Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στον γενικό πληθυσμό – στους πολίτες της Θεσσαλίας που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
Η επέκταση έγινε λόγω της υπάρχουσας εμπειρίας στην απεικόνιση της καρδιάς με μαγνητική τομογραφία στους ασθενείς με Αιμοσφαιρινοπάθειες.
Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Ακτινολογικών Τμημάτων Γενικού Νοσοκομείου και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας για την εξυπηρέτηση ασθενών όχι μόνον των δυο νοσοκομείων άλλα των νοσοκομείων που βρίσκονται στα όρια της 5ης ΥΠΕ.

Πρωτόκολλο πρώιμης ανίχνευσης καρκίνου του
προστάτη με πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία:
Πρόκειται για υπηρεσία που γίνεται σε λίγα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.
Αφορά στην πρώιμη ανίχνευση καρκίνου του προστάτη στους άνδρες.
Η εξέταση διενεργείται εδώ και τρία έτη στο τμήμα μας και εξετάζονται σθενείς από όλη τη Θεσσαλία.

Πρωτόκολλο σταδιοποίησης του καρκίνου του ορθού
με πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία:
Πρόκειται για υπηρεσία που γίνεται σε λίγα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.
Αφορά στην σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού και είναι απαραίτητο να διενεργείται πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση ώστε να καθορίζεται με ακρίβεια το στάδιο της νόσου.
Ο νέος εξοπλισμός PACS του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος προσφέρει προστιθέμενη αξία μειώνοντας τις ενδοδιακομιδές και τις μεταφορές εκτυπωμένων εικόνων, προσφέρει αξιόπιστη υποστήριξη του ασθενή και παρέχει στους επαγγελματίες υγείας όλα τα σύγχρονα εργαλεία για την παρακολούθηση του με συνέπεια τη βελτίωση του χρόνου ανάρρωσης, εξοικονόμηση πόρων κατά 100.000,00 ευρώ περίπου από τη μη εκτύπωση των ακτινογραφιών και την άμεση καταχώρηση των απεικονιστικών στον ιατρικό φάκελο, καθώς και μείωση του χρόνου διάγνωσης στα περιστατικά του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου (και κατ΄ επέκταση μείωση του χρόνου αναμονής στο ΤΕΠ).

Τέλος σε επιβεβαίωση της πορείας του, το ΓΝ Λάρισας αλλάζει και πρωτοπορεί με μία ακόμη καινοτόμα εξέλιξη στον χώρο της υγείας, καθώς έχει επιλεγεί ως νοσοκομείο πιλότος για την εφαρμογή των DRGs στα νοσοκομεία της χώρας (απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας «Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)»). Πρόκειται για ένα πλήρες και καινοτόμο σύστημα κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων και διαγνώσεων, επικαιροποιημένο και στα πρότυπα των αντίστοιχων προηγμένων συστημάτων υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή των DRGs θα αποφέρει στον οργανισμό του ΓΝ Λάρισας έσοδα που αντιστοιχούν σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα.

Χριστούγεννα 2023
Εξώφυλλο περιοδικού
Διαβάστε τις Θεσσαλικές Επιλογές όπως τυπώνονται
Διαβάστε
ΔΕΗ ΓΑΙΑ
FYLLIANA
mikel
Κονδυλόπουλος
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
cosmos epipla larisa sales epipla prosfores
RE.ARCH
Μονάδα φροντίδας Ηλικιωμένων
adritec europe sa
alkyon hotel skiathos
panagiotopoulos kataskeyastikh larisa
Μαργαρίτης Πρίφτης Φούρλας
the medical project
aimogiagnosi
cps
FIORENTINO
xasampaliotis
ΚΑΨΙΩΧΑΣ
asteras
dalamagas
ground plan
Investa
iakentro exvsvmatikh
KALEMHS
monotech
Plitsi
thessalikes epiloges tilefono diafimisi
kaloghroy
MARIA KOKKA
papatriantafylloy
ΚΛΙΑΦΑ
Prapas
Μαξιμιάδης
koufoma-larisa
Δήμος Λαρισαίων